En què consisteix?

La Setmana Bio és un esdeveniment organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pensat per agrupar actuacions orientades a promocionar i donar a conèixer el sistema de producció ecològica i l’alimentació ecològiques, programades per qualsevol persona, entitat i, en general, agent promotor interessat en aquest objectiu, que es celebra al llarg d’una setmana cada any. Aquest esdeveniment es celebra des de l’any 2013.

Enguany, la Setmana Bio s’incorpora al projecte de Benvinguts a pagès i ambdós esdeveniments es celebraran de forma conjunta, de tal forma que Benvinguts a pagès donarà el toc de sortida de la Setmana Bio, que es celebrarà del 3 al 9 de juny de 2017. La celebració conjunta d’aquests projectes es deu a la seva similitud, ja que Setmana Bio també es basa en visites a productors i altres activitats encaminades a la divulgació i promoció de la producció i el consum dels productes ecològics catalans.

Les visites a productors ecològics, que constitueixen l’actuació principal tant de la Setmana Bio com de Benvinguts a pagès, es portaran a terme els dies 3, 4 i 5 de juny, i es celebraran d’acord als mateixos requisits de participació, que bàsicament, en el cas dels productors ecològics, consisteixen a disposar de la certificació ecològica i de venda de proximitat, obrir l’explotació a la visita dels assistents en un horari predeterminat durant aquests dies i oferir-la de forma gratuïta als assistents.

A més de les visites a productors ecològics, també es poden incloure en el programa de Setmana Bio altres activitats complementàries, així com ofertes de restauració. Les activitats complementaries han de compartir els mateixos objectius que les visites: donar valor al territori, a la seva producció agroalimentària, als productes locals i a la seva cuina, incrementant i millorant l’experiència turística del visitant. Aquestes activitats les pot promoure qualsevol actor local interessat, excepte els productors, ja que aquests, si volen participar, ho poden fer a través de les visites.

Pel que fa als restaurants, els que vulguin participar hauran d’oferir un menú específic on hi hagi productes de, com a mínim, tres productors locals (de la mateixa comarca o comarques veïnes), un dels quals, com a mínim, haurà de ser ecològic.

Torna a dalt