fbpx

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d’Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les dades de caràcter personal així com les imatges contingudes al present portal web formen part d’un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d’aquest fitxer és la promoció, a través del present portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA en especial en projectes vinculats a la promoció en general del patrimoni agroalimentari i el turisme gastronòmic de Catalunya.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, enviant un escrit a l’adreça postal anteriorment indicada, amb la referència “PROTECCIÓ DE DADES”, o a través del correu electrònic prodeca@prodeca.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d’indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:

  • Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat
  • Petició en què es concreta la sol.licitud
  • Domicili a efectes de notificacions.

Alhora, informem que PRODECA es reserva la llibertat d’eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se’n citi la font i la data d’actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Torna a dalt