Formulari de sol·licitud d'inscripció per Allotjaments

Important: Totes els allotjaments han d'acceptar la Declaració de Responsabilitat que trobareu al peu de pàgina a l'enviar aquest formulari d'inscripció. Abans de continuar, assegureu-vos que podreu complir-ne les condicions. Veure requisits

Has participat en edicions anteriors?

Escriu el teu correu electrònic a continuació. A través del teu correu electrònic, recuperarem la teva informació per tal de facilitar el teu procés d’inscripció.

Si tens algun problema per rebre el correu o no recordes la teva adreça posa't en contacte amb nosaltres a allotjaments@benvingutsapages.cat

Si és el primer cop que hi participes emplena el següent formulari.

L’emplenament d’aquesta fitxa no implica la participació directa al projecte Benvinguts a Pagès 2022 ja que les dades proporcionades hauran de ser verificades per l’organització en funció dels requisits.

La pàgina web de Benvinguts a Pagès (BaP) inclourà una fitxa personalitzada per a cada un dels allotjaments participants. Aquesta fitxa servirà perquè el visitant pugui conèixer les particularitats del vostre establiment alhora que li proporcionarà informacions pràctiques; entre altres, les vostres dades de contacte. A continuació us demanem algunes dades, algunes de les quals serviran per a generar la fitxa del vostre allotjament si acompliu amb tots els requisits demanats per a participar en el Benvinguts a Pagès.

Nom comercial de l'establiment que voleu que aparegui en les comunicacions de Benvinguts a Pagès.

Localitza l'allotjament en aquest mapa de Google Maps. Pots fer servir el cercador per adreça per trobar-lo.

http://facebook.com/
@
@

Preferentment mòbil: per a poder contactar en cas que per la pròpia dinàmica del treball ho requereixi. En cap cas es farà públic ni se’n farà cap altre ús que no sigui per a la gestió del projecte.

Telèfon que apareixerà a la pàgina web Benvinguts a Pagès.

Més informació http://act.gencat.cat/afiliacio-a-marques/afiliat-marques-act/

  • Agregar nueva opción

La categorització per espigues és un tràmit voluntari i gratuït gestionat per la Direcció General de Turisme. Per a més informació i tràmits podeu consultar aquest enllaç .

Només poden participar a Benvinguts a Pagès aquells allotjaments que disposin d’un o altre registre.

Destacar aquelles particularitats que considereu més destacables del vostre establiment i que us fa singulars.

Especifiqueu si pertanyeu a algun Col·lectiu de Cuina o si teniu distintius vinculats a la gastronomia i/o al territori

Condicions de l’oferta especial del vostre allotjament

L’oferta especial pel Benvinguts a Pagès pot presentar diferents condicions i formats com:

- Regalar una cistella de productes o un producte determinat, vinculat al territori o comarca on pertany l’allotjament.

- Oferir un servei extra vinculat a la riquesa agroalimentària o gastronòmica del territori. Aquest serveix ha de ser gestionat pel mateix allotjament. Per exemple: un esmorzar o un berenar de pagès, una visita a la granja pròpia (preferiblement en horari no coincident amb les visites de Benvinguts a Pagès), etc.

- Un descompte del 10% o superior en la proposta presentada per l’allotjament.

- Altres iniciatives pròpies que caldrà consultar amb l’organització.

Horaris de servei: Dia / Hora, informació a tenir en compte, etc.

Si heu emplenat aquesta fitxa per via telemàtica, cliqueu enviar sol·licitud. Si teniu algun problema amb l’enviament contacteu amb l’organització al telèfon 877 91 12 25 indicant que el motiu de la trucada és una consulta en referència a un allotjament de Benvinguts a Pagès o bé enviant-nos un correu a allotjaments@benvingutsapages.cat

La tramitació d’aquesta sol·licitud no garanteix la participació a Benvinguts a Pagès. Des de l’Organització s’estudiarà la vostra petició i se us informarà degudament.

DECLARO

1. Coneixement de requisits
Que estic informat/da dels requisits de participació al projecte Benvinguts a Pagès.

2. Comprovacions de l’organització
Que autoritzo a l’organització a fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació.

3. Protecció de dades
Que he llegit i autoritzo les condicions de protecció de dades que s’especifiquen al final de la present declaració.

De conformitat amb Reglament General de Protecció de Dades l’informem que Promotora d’Exportacions Catalans S.A (PRODECA) és el responsable del tractament de dades de caràcter personal. La base jurídica del tractament serà el seu consentiment, sense que es prevegin cessions ni transferències internacionals de tals dades. Les dades seran tractades amb la finalitat de fer-li participar en la campanya Benvinguts a Pagès. PRODECA l’informa que podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el seu consentiment a tots o algun dels tractaments, enviant un correu electrònic a contacte@prodeca.cat. En cas de dificultats per a exercir-los té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat). Les dades es conservaran durant el temps de durada de la campanya o fins que vostè els sol·liciti expressament.

D’acord amb la Llei orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que Promotora d’Exportacions Catalans SA (Prodeca) és el responsable de tractament de les dades personals que estan sent recollides a través del present formulari sent la finalitat de tractament promocionar el seu negoci comercialment a través de les nostres plataformes. La legitimació per a dur a terme aquest tractament té base legal en el seu consentiment atorgat i en aplicació de mesures precontractuals. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió (“dret a l’oblit”), limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a l’adreça contacte@prodeca.cat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (apdcat.gencat.cat). Les dades seran conservades fins que vostè sol·liciti la baixa del servei. Les dades podran ser comunicades a tercers tenint en compte que la finalitat és la promoció del negoci.