fbpx

Formulari sol·licitud inscripció Explotacions

Important: Totes les explotacions han d'acceptar a l'enviar aquest formulari d'iscripció la Declaració de Responsabilitat que trobareu al peu de pàgina. Abans de continuar, assegureu-vos que podreu complir-ne les condicions. Veure requisits

Has participat en edicions anteriors?

Escriu el teu correu electrònic a continuació. A través del teu correu electrònic, recuperarem la teva informació per tal de facilitar el teu procés d’inscripció.

Si tens algun problema per rebre el correu o no recordes la teva adreça posa't en contacte amb nosaltres a explotacions@benvingutsapages.cat

Si és el primer cop que hi participes emplena el següent formulari.

L’emplenament d’aquesta fitxa no implica la participació directa al projecte Benvinguts a Pagès 2019 ja que les dades proporcionades hauran de ser verificades per l’organització en funció dels requisits

La pàgina web de Benvinguts a Pagès (BaP) inclourà una fitxa personalitzada per a cada una de les explotacions agràries, ramaderes i/o pesqueres participants. Aquesta fitxa servirà perquè el visitant es pugui fer una idea del que podrà veure a cada lloc alhora que li proporcionarà informacions pràctiques; entre altres, com arribar a la ubicació indicada. A continuació us demanem algunes dades, algunes de les quals serviran per a generar la fitxa de la vostra explotació agrària, ramadera o pesquera, si acompliu amb tots els requisits demanats per a participar en el Benvinguts a Pagès.

(emplenar només en el cas que sigui diferent a l’Adreça postal)

Localitza l'explotació en aquest mapa de Google Maps. Pots fer servir el cercador per adreça per trobar-la.

Expliqueu breument com arribar a la vostra explotació des d’un punt de fàcil accés.

http://facebook.com/
@
@

(preferentment mòbil: per a poder contactar en cas que per la pròpia dinàmica del treball ho requereixi. En cap cas es farà públic ni se’n farà cap altre ús que no sigui per a la gestió del projecte)

1
1

Consulta els requisits de participació

Es valorarà que l’activitat proposada sigui de caire familiar, especialment en el cas dels cellers.

Establiment Propietari/cuiner Comarca Municipi
1
Establiment Comarca Municipi
1
Mercat Nom de la parada Comarca Municipi
1
1
1

Pengeu de dues a cinc fotografies, fetes en horitzontal, i que siguin representatives de la vostra explotació. Dues de les fotografies seran les seleccionades per encapçalar la fitxa de la vostra explotació així que us recomanem que siguin el més singulars possibles.
Us recomanem que alguna de les fotografies sigui de vosaltres, de les persones que porteu el dia a dia a l’explotació. Les imatges tenen una incidència molt important i una cara somrient, que convida, pot esdevenir un alicient més quan els visitants planfiquin les seves visites.
Les fotografies han de fer un mínim de 400px d’alçada i d’amplada, i poden pesar un màxim de 2MB.

1
2
1

Si heu emplenat aquesta fitxa per via telemàtica, cliqueu enviar sol·licitud; Si teniu algun problema amb l’enviament contacteu amb l’organització al telèfon 93 552 48 20 indicant que el motiu de la trucada és una consulta en referència a una explotació de Benvinguts a Pagès o bé enviant-nos un correu a explotacions@benvingutsapages.cat

La tramitació d’aquesta sol·licitud no garanteix la participació a Benvinguts a Pagès. Des de l’Organització s’estudiarà la vostra petició i se us informarà degudament.

DECLARO

1. Segell de Venda de Proximitat
Declaro responsablement que l’entitat que represento tindrà en vigor el segell de Venda de Proximitat (DECRET 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. DOGC núm. 6290 – 10/01/2013) per al cap de setmana de Benvinguts a Pagès (1 i 2 de juny de 2019).

Nota: Pel cas dels productors agroalimentaris que per la tipologia de producte que produeixen (com les explotacions de pesca, per exemple), o per algun altre motiu justificat, no poden acollir-se com a sol·licitants del segell de venda de proximitat, es valorarà des de l’organització la possibilitat de participació malgrat l’explotació no disposi d’aquest segell.

2. Normativa de productes elaborats
Que compleixo la normativa corresponent als productes elaborats per l’explotació.

3. Assegurança de responsabilitat civil (Més informació)
Declaro responsablement que l’entitat que represento tindrà subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a les visites turístiques que tinguin lloc a la meva explotació durant el cap de setmana de Benvinguts a Pagès (1 i 2 de juny de 2019) així com el tast i la venda de productes en cas d’haver-n’hi.

L’entitat acceptant exonera expressament a les entitats organitzadores del Benvinguts a Pagèss de qualsevol responsabilitat derivada dels sinistres que es puguin produir durant la durada del Benvinguts a Pagès i no estiguin coberts per una pòlissa de responsabilitat civil o, estant coberts, superin els llindars màxims de les respectives pòlisses d’assegurances.

4. Gratuïtat de les visites i els tasts
Que em comprometo a oferir la gratuïtat de les visites i els tasts en el marc de les activitats del cap de setmana de Benvinguts a Pagès (1 i 2 de juny de 2019).

5. Lliurament producte per a guanyadors del sorteig
Que em comprometo a lliurar gratuïtament una mostra de productes de la meva explotació, dins el termini que m’indiqui per part de l’organització, que formarà part de la panera de productes pel sorteig entre els visitants de Benvinguts a Pagès, així com també de l’estratègia comunicativa que es farà durant la resta de l’any.

6. Lliurament obsequi als socis del Club Súper 3
Que em comprometo a oferir un obsequi, que em facilitarà l’organització del Benvinguts a Pagès, de forma gratuïta, als nens i nenes que acreditin ser socis del Club Súper 3 (un obsequi per nen/a), fins a la fi d’existències. Aquests obsequis m’arribaran amb l’enviament de la resta de material.

7. Horaris d’obertura de l’explotació
Que em comprometo a tenir les portes obertes de la meva explotació i a atendre les visites dissabte 1 de juny de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores, i diumenge 2 de juny de 10 a 14 hores i opcionalment de 16 a 19 hores, independentment de quines siguin les condicions climatològiques i iniciant les visites a cada hora en punt.

Nota: Pel cas dels productors agroalimentaris que per la tipologia de producte que produeixen, o per algun altre motiu justificat, no poden adequar-se a l’extensió d’aquests horaris, es pactarà un horari alternatiu amb l’organització.

8. Material gràfic
Que autoritzo al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (CIF Q-0801480-E), Promotora d’Exportacions Catalanes S.A. (CIF A58241316), l’Agència Catalana de Turisme (CIF S-0800470-G) i la Fundació Alícia, Alimentació i Ciència F.P. (CIF G63360531), tots aquests com a ens organitzadors i responsables del projecte Benvinguts a Pagès, a l’ús del material gràfic que he facilitat a l’organització tant per al projecte Benvinguts a Pagès com per a altres projectes vinculats a la promoció en general del patrimoni agroalimentari i el turisme gastronòmic de Catalunya.

9. Coneixement de requisits
Que estic informat/da dels requisits de participació al projecte Benvinguts a Pagès.

10. Comprovacions de l’organització
Que autoritzo a l’organització a fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació

11. Protecció de dades
Que he llegit i autoritzo les condicions de protecció de dades que s’especifiquen al final de la present declaració.