Formulari de sol·licitud d'inscripció per Explotacions

Important: Totes les explotacions han d'acceptar a l'enviar aquest formulari d'iscripció la Declaració de Responsabilitat que trobareu al peu de pàgina. Abans de continuar, assegureu-vos que podreu complir-ne les condicions. Veure requisits

Has participat en edicions anteriors?

Escriu el teu correu electrònic a continuació. A través del teu correu electrònic, recuperarem la teva informació per tal de facilitar el teu procés d’inscripció.

Si tens algun problema per rebre el correu o no recordes la teva adreça posa't en contacte amb nosaltres a explotacions@benvingutsapages.cat

Si és el primer cop que hi participes emplena el següent formulari.

L’emplenament d’aquesta fitxa no implica la participació directa al projecte Benvinguts a Pagès 2022 ja que les dades proporcionades hauran de ser verificades per l’organització en funció dels requisits.

La pàgina web de Benvinguts a Pagès (BaP) inclourà una fitxa personalitzada per a cada una de les explotacions agràries, ramaderes i/o pesqueres participants. Aquesta fitxa servirà perquè el visitant es pugui fer una idea del que podrà veure a cada lloc alhora que li proporcionarà informacions pràctiques; entre altres, com arribar a la ubicació indicada. A continuació us demanem algunes dades, algunes de les quals serviran per a generar la fitxa de la vostra explotació agrària, ramadera o pesquera, si acompliu amb tots els requisits demanats per a participar en el Benvinguts a Pagès.

(emplenar només en el cas que sigui diferent a l’adreça postal)

Localitza l'explotació en aquest mapa de Google Maps. Pots fer servir el cercador per adreça per trobar-la.

Expliqueu breument com arribar a la vostra explotació des d’un punt de fàcil accés.

VISITES SOTA RESERVA: Enguany i per tercer any consecutiu, disposareu d’una eina de reserves per tal que els visitants planifiquin la visita durant el cap de setmana (dies 30 de setembre i 1 d’octubre 2023) i en els horaris (dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h, i diumenge de 10h a 14h)

El funcionament d’aquesta eina és molt senzill: a la vostra fitxa apareixerà un botó de reserva que caldrà clicar per veure quina disponibilitat teniu. A partir d’aquí, rebreu directament un correu de la persona o grup de persones que us vulguin visitar i sereu vosaltres qui haureu de respondre directament aquesta petició per tancar el dia i l’hora de la visita.

Aquesta eina és d’autogestió, de manera que vosaltres mateixos podeu bloquejar les franges horàries de visita a mida que les aneu emplenant o alliberar-les en cas d’anul·lació. També podreu modificar el número de visitants que podeu/voleu tenir a cada franja horària de visita.

http://facebook.com/
@
@

(preferentment mòbil: per a poder contactar en cas que per la pròpia dinàmica del treball ho requereixi. En cap cas es farà públic ni se’n farà cap altre ús que no sigui per a la gestió del projecte)

Aquest número comença per VP/P, i consta a l’acreditació que se us va fer arribar després de fer la vostra DUN (si teniu dificultat per aconseguir aquest número, poder trucar al Sergi Tort, tècnic del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària, al núm. 933046700 ext 16550

Si no teniu el segell de Venda de Proximitat, el podeu demanar en qualsevol moment de l’any a través de la DUN.
Recordeu que és requisit imprescindible per als productors/es que formen part del Benvinguts a Pagès.
Un cop tingueu el segell, segons la normativa, l’heu de col·locar de forma ben visible a les vostres instal·lacions.

1
1

Consulta els requisits de participació

1
1
1
1
1
1
1

Pengeu de dues a cinc fotografies, fetes en horitzontal, i que siguin representatives de la vostra explotació. Dues de les fotografies seran les seleccionades per encapçalar la fitxa de la vostra explotació així que us recomanem que siguin el més singulars possibles.
Si voleu enviar-nos fotografies on apareixen diverses persones, per protegir la privacitat de les mateixes, només tractarem les fotografies on apareguin el/s responsable/es de l’empresa, determinat al punt d’aquest formulari “Dades personals de l’explotació”. Les imatges tenen una incidència molt important i una cara somrient de la persona responsable de l’empresa, que convida, pot esdevenir un al•licient més quan els visitants planifiquin les seves visites.
Les fotografies han de fer un mínim de 400px d’alçada i d’amplada, i poden pesar un màxim de 2MB.

DECLARO

1. Segell de Venda de Proximitat
Declaro responsablement que l’entitat que represento tindrà en vigor el segell de Venda de Proximitat (DECRET 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. DOGC núm. 6290 – 10/01/2013) per al cap de setmana de Benvinguts a Pagès (30 de setembre i 1 d’octubre de 2023).

Nota: Pel cas dels productors agroalimentaris que per la tipologia de producte que produeixen (com les explotacions de pesca, per exemple), o per algun altre motiu justificat, no poden acollir-se com a sol·licitants del segell de venda de proximitat, es valorarà des de l’organització la possibilitat de participació malgrat l’explotació no disposi d’aquest segell.

2. Normativa de productes elaborats
Que compleixo la normativa corresponent als productes elaborats per l’explotació.

3. Assegurança de responsabilitat civil
Declaro responsablement que l’entitat que represento tindrà subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a les visites turístiques que tinguin lloc a la meva explotació durant el cap de setmana de Benvinguts a Pagès (30 de setembre i 1 d’octubre de 2023) així com el tast i la venda de productes en cas d’haver-n’hi.

L’entitat acceptant exonera expressament a les entitats organitzadores del Benvinguts a Pagès de qualsevol responsabilitat derivada dels sinistres que es puguin produir durant la durada del Benvinguts a Pagès i no estiguin coberts per una pòlissa de responsabilitat civil o, estant coberts, superin els llindars màxims de les respectives pòlisses d’assegurances.

4. Gratuïtat de les visites i els tasts
Que em comprometo a oferir la gratuïtat de les visites i els tasts en el marc de les activitats del cap de setmana de Benvinguts a Pagès (30 de setembre i 1 d’octubre de 2023).

5. Lliurament obsequi als socis del Club Súper 3
Que em comprometo a oferir un obsequi, que em facilitarà l’organització del Benvinguts a Pagès, de forma gratuïta, als nens i nenes que acreditin ser socis del Club Súper 3 (un obsequi per nen/a), fins a la fi d’existències. Aquests obsequis m’arribaran amb l’enviament de la resta de material.

6. Horaris d’obertura de l’explotació
Que em comprometo a tenir les portes obertes de la meva explotació i a atendre les visites dissabte 30 de setembre de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores, i diumenge 1 d’octubre de 10 a 14 hores i opcionalment de 16 a 19 hores, independentment de quines siguin les condicions climatològiques i iniciant les visites a cada hora en punt.

Nota: Pel cas dels productors agroalimentaris que per la tipologia de producte que produeixen, o per algun altre motiu justificat, no poden adequar-se a l’extensió d’aquests horaris, es pactarà un horari alternatiu amb l’organització.

7. Material gràfic
Que autoritzo al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (CIF Q-0801480-E), Promotora d’Exportacions Catalanes S.A. (CIF A58241316), l’Agència Catalana de Turisme (CIF S-0800470-G) com a ens organitzadors i responsables del projecte Benvinguts a Pagès, a l’ús del material gràfic que he facilitat a l’organització tant per al projecte Benvinguts a Pagès com per a altres projectes vinculats a la promoció en general del patrimoni agroalimentari i el turisme gastronòmic de Catalunya.

8. Coneixement de requisits
Que estic informat/da dels requisits de participació al projecte Benvinguts a Pagès.

9. Comprovacions de l’organització
Que autoritzo a l’organització a fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació

10. Protecció de dades
Que he llegit i autoritzo les condicions de protecció de dades que s’especifiquen al final de la present declaració.

De conformitat amb Reglament General de Protecció de Dades l’informem que Promotora d’Exportacions Catalans S.A (PRODECA) és el responsable del tractament de dades de caràcter personal. La base jurídica del tractament serà el seu consentiment, sense que es prevegin cessions ni transferències internacionals de tals dades. Les dades seran tractades amb la finalitat de fer-li participar en la campanya Benvinguts a Pagès. PRODECA l’informa que podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el seu consentiment a tots o algun dels tractaments, enviant un correu electrònic a contacte@prodeca.cat. En cas de dificultats per a exercir-los té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat). Les dades es conservaran durant el temps de durada de la campanya o fins que vostè els sol·liciti expressament.

1
2
1

Si heu emplenat aquesta fitxa per via telemàtica, cliqueu enviar sol·licitud; Si teniu algun problema amb l’enviament contacteu amb l’organització al telèfon 93 552 48 20 i 675 78 32 97 indicant que el motiu de la trucada és una consulta en referència a una explotació de Benvinguts a Pagès o bé enviant-nos un correu a explotacions@benvingutsapages.cat

La tramitació d’aquesta sol·licitud no garanteix la participació a Benvinguts a Pagès. Des de l’Organització s’estudiarà la vostra petició i se us informarà degudament.

D’acord amb la Llei orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que Promotora d’Exportacions Catalans SA (Prodeca) és el responsable de tractament de les dades personals que estan sent recollides a través del present formulari sent la finalitat de tractament promocionar el seu negoci comercialment a través de les nostres plataformes. La legitimació per a dur a terme aquest tractament té base legal en el seu consentiment atorgat i en aplicació de mesures precontractuals. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió (“dret a l’oblit”), limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a l’adreça contacte@prodeca.cat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (apdcat.gencat.cat). Les dades seran conservades fins que vostè sol·liciti la baixa del servei. Les dades podran ser comunicades a tercers tenint en compte que la finalitat és la promoció del negoci.